Ga naar de inhoud

Privacybeleid www.spaaractie-reserveren.be

Privacy

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, Nederland, en Albert Heijn België N.V. gevestigd aan de Karel Oomsstraat 47, 2018 te Antwerpen, België zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website www.spaaractie-reserveren.be.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je bij belangrijke wijzigingen hierover informeren, en het meest actuele privacybeleid vind je altijd www.spaaractie-reserveren.be. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2019. De belangrijkste wijziging is:

  • Om je te informeren hoe we je gegevens verwerken als je gebruik maakt van digitaal sparen en je zegels wil verzilveren.

Op de www.spaaractie-reserveren.be website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Ben jij jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Gebruik gegevens

Wanneer je de website www.spaaractie-reserveren.be bezoekt en hier een reservering doet verwerken wij een aantal gegevens van je. We verwerken je achternaam, e-mailadres en wachtwoord om een account aan te maken op de website. Daarnaast vragen we de winkel uit waar je je gereserveerde producten wil ophalen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
We bewaren je gegevens niet langer dan 1 week nadat de reserveerservice is beëindigd.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Albert Heijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals The Cookware Company voor het bouwen en hosten van deze website). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Albert Heijn en heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Albert Heijn schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik. Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Albert Heijn zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Albert Heijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Albert Heijn over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen, of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Albert Heijn afdeling Klantenservice, Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Albert Heijn Klantenservice via ah.be/klantenservice of door te bellen naar 0800 - 0305. Onze privacy officer is te bereiken via privacy@ah.be, waar klachten kunnen worden ingediend over hoe je geholpen bent. Dit kan ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.